sábado, 28 de setembro de 2013

Miss World 2013 Final TOP 3 Megan Young

Miss World 2013 Megan Young

Miss Philippines Mega Young Winner
Miss Philippines Mega Young Winner 
Miss Philippines Mega Young Winner 
Miss Philippines Mega Young Winner 
Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss Philippines Mega Young Winner

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss France Marine Lopherlin 1st Runner Up

Miss Ghana Naa Okailey Shooter 2nd Runner Up

Miss Ghana Naa Okailey Shooter 2nd Runner Up

Miss Ghana Naa Okailey Shooter 2nd Runner Up

Miss Ghana Naa Okailey Shooter 2nd Runner Up

Miss Ghana Naa Okailey Shooter 2nd Runner Up
Nenhum comentário:

Postar um comentário